کمیته تخصصی دفاتر

کمیته تخصصی ساماندهی دفاتر

با توجه به پیگیری انجام شده از هفته آتی کمیته تخصصی دفاتر ICT روستایی با حضور نمایندگان وزارت خانه و اعضای کانون دفاتر ICT روستایی کشور برگزار می گردد.

لازم به ذکر است کمیته فوق به صورت متوالی در هر هفته برگزار می گردد اعضای انجمن های استانی و یا نمایندگان استانی که تمایل به حضور در جلسات فوق را دارند می توانند با ارسال تیکت به کانون دفاتر ای سی تی روستایی کشور آمادگی خود را جهت شرکت در این جلسات اعلام نمایند

درخواست حضور درجلسات

دیدگاهتان را بنویسید