دارندگان مجوز ICT روستایی

بازدید کننده محترم توجه داشته باشید در هر جستجو امکان نمایش حداکثر 3 دفتر ICT روستایی وجود دارد
 نام مدیر نام خانوادگی موقعیت استان شهرستان روستا تحصیلات انقضای مجوز
اسحقشیخیکرمانقلعه گنجرمشکدیپلم1399/10/24
زاهدجوانمردی نبی کندیآذربایجان غربیتکابنبی کندیدیپلم1400/07/02
سیده فاطمهسید محمدیگیلانرودسرناصرسراکارشناسی ارشد1398/10/28
 نام مدیر نام خانوادگی موقعیت استان شهرستان روستا تحصیلات انقضای مجوز